Sticky notes on a glass wall in design studio. There are charts, graphs, mindmaps on them. Team of designers standing and brainstorming in back, defocused.

Den 7 februari håller Strategiverket en Do Tank som en del av ett event av och med Automation Region, EEPAB, MITC och Smartare Elektroniksystem. Ämnet för dagen är hur små och medelstora företag kan utvecklas och uppnå bättre produktivitet och lönsamhet genom automation och samverkan i FOI-projekt.