Navigation

Ta vara på möjligheterna!

Strategiverket sätter strategier i verket. Ibland är vi med och formar strategier, ibland ansvarar vi för att viktig information ska kommuniceras på bästa sätt och vi är bra på att implementera. Vi arbetar agilt och vi ser till att vi har medarbetare och inblandande partners och kunder med i processen.

Strategiverket är en positiv kraft som stöttar och utvecklar det interna arbetet i form av tydlig och bra kommunikation, engagemang hos medarbetare och väl förankrade erbjudanden/tjänster/produkter internt och det externa arbetet i form av väl utfört förarbete och kunskap om kunder, marknad och möjligheter.

Några fördelar:

 • Analys av marknad, kunder, trender etc. samt rekommendationer.
 • Anpassad intern kommunikation.
 • Matchning av erbjudanden mot marknad, trender och interna förutsättningar.
 • Styrkebaserad utveckling hos ledning och medarbetare.
 • Bra och effektiva möten.
 • Engagerad personal.

Våra erbjudanden

Navigate

Resultatet från MAPPING analyseras i Strategiverkets verktyg och mynnar ut i framtidsrekommendationer. Våra kunder får en tydlig navigation i sina strategiska beslut. Navigationen ger förslag på hur kunderna bör bemötas, vilka tjänster som bör prioriteras och hur man bör agera för att nå sina mål.

De analyser vi arbetar med är:

 • Marknadsanalys
 • Målgruppsanalys
 • Persona

Konceptutveckling

Tillsammans skapar vi den övergripande och bärande idén som skapar bästa förutsättningar för ditt varumärke, nya tjänst, event eller kampanj.

Kommunikationsplanering

Vi stöttar i formulering och kommunikation av ex. strategier, trender, visioner och mål och ser till att informationen kommuniceras på rätt sätt och i rätt kanaler. Vi planerar både den interna samt den externa kommunikationen.

Exempel på aktiviteter:

 • Se över befintliga kanaler
 • Utveckla nya attraktiva sätt
 • Kommunikationsplan

Paketering

Vi matchar erbjudandet med marknadens behov för att skapa pricksäker kommunikation.

Affärsutveckling

Affärsutvecklingsprocess i workshopformat där vi matchar erbjudanden mot marknad, trender och interna förutsättningar, bidrar med rekommendationer som utgör underlag för paketering av nya erbjudanden/tjänster/produkter.

Några steg:

 • Trender & omvärld
 • Nya affärsidéer
 • Vision & mål
 • Målgrupp
 • Affärsmodell
 • Sälj

Medarbetarengagemang

Genom att få med sig alla medarbetare i utvecklings- och förändringsprocesser skapar vi engagemang och kan nå ökade och bestående resultat.

Exempel på verktyg:

 • Processer för styrkebaserad utveckling.
 • Workshops där alla medarbetare bidrar till företagets vision, mål etc.
 • Coachande, lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kommunikationsinsatser

Vill du veta mer? Boka ett möte.

Mathias Winbladh

Mathias Winbladh

Manager NAVIGATION

Kontakta mig så berättar jag mer!
mathias@strategiverket.se
0708-757 303

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande