INSIGHT

Förstå din omvärld!

Alla verksamheter står då och då inför nya, spännande utmaningar och möjligheter. För att göra rätt vägval och prioriteringar behöver vi ha bra koll på vår omvärld och våra målgrupper.

Med våra INSIGHT-tjänster tar vi tempen på nuläget genom konsumentpaneler, fokusgrupper, intervjuer eller befintlig statistik. Våra kunder får således insikt om marknaden och omvärlden samt förståelse för medarbetarnas behov och önskemål.

Allt förpackas på ett visuellt och pedagogiskt sätt så att nya riktningar och prioriteringar blir glasklara för hela verksamheten. Affärsutveckling när den är som roligast och mest effektiv!

Några fördelar:

 • Insikt om marknaden
 • Intern förståelse
 • Beslutsunderlag (prioriteringar)
 • Förutsättningar att matcha erbjudandet med kundens behov
 • Utifrånperspektiv
 • ROI
 • Affärsutveckling

Våra erbjudanden

Mapping

Vår mapping är en kartläggning över marknader och/eller målgrupper. Den visar var den största potentialen finns och fungerar som ett strategiskt beslutsunderlag. Vi agerar detektiver och tar reda på allt som behövs för att navigera rätt framåt. Vanligtvis använder vi oss av djupintervjuer och befintlig statistik för att få fram bilden av verkligheten.

Många av våra kunder väljer att navigera vidare med vår analystjänst.

NKI/NMI

Med vårt enkla insamlingsverktyg mäter vi NKI (Nöjd-kund-index) och/eller (nöjd-medarbetare-index) kontinuerligt hos våra abonnerande kunder.

Konsumentpanel/fokusgrupp

Vi har byggt upp vår egna konsumentpanel som vi enkelt och snabbt kan stämma av mot. För våra B2B kunder sätter vi ihop fokusgrupper för att gå på djupet i olika frågor. Målet är att få kunskap om hur målgruppen upplever eller resonerar kring ett ämne samt förståelse till varför målgruppen gör som de gör eller tycker som de tycker.

Fördelar:

 • Hög interaktion mellan deltagarna
 • Frågorna blir belysta från olika perspektiv
 • Resurseffektiv insamlingsmetod

Barometern

Strategiverkets barometer är ett verktyg för de organisationer som snabbt vill stämma av nuläget både externt och internt. Barometern innefattar ett antal förbestämda frågor som medarbetare och kunder får svara på. Utfallet visar sedan var organisationen har störst potential att utvecklas.

Visualisering

Genom visualisering kan vi skapa förståelse och överblick över komplex information och sammanfattar ex. analyser, statistik och rapporter.

Exempel på slutprodukt:

 • Film
 • Informationsgrafik
 • Animerad informations grafik
 • Illustrationer

Redaktionsteam

Strategiverket skriver reportage om aktuella händelser, kunder, samarbetspartners, projekt eller medarbetare. Reportagen baseras på djupintervjuer och/eller observationer och kan sedan spridas i olika kanaler för att stärka varumärket och skapa storytelling som våra kunder själva styr över.

Vill du veta mer? Boka ett möte.

Mathias Winbladh

Mathias Winbladh

Manager INSIGHT

Kontakta mig så berättar jag mer!
mathias@strategiverket.se
0708-757 303

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande