INSIGHT

Genom konsumentpaneler, fokusgrupper, intervjuer eller befintlig statistik tar vi reda på hur verkligheten ser ut. Vi stämmer av våra kunders produkter och tjänster mot både externa målgrupper och medarbetarna internt. Som Insight-kund blir du snabbt rustad för att möta en föränderlig omvärld genom att ta vara på de möjligheter som marknaden och organisationen erbjuder.

Förstå din omvärld!

NAVIGATION

Tillsammans med våra kunder utformar vi externa och interna strategier baserade på marknadens möjligheter och organisationens vision. Vi skapar förutsättningar för utveckling genom förankring, engagemang och delaktighet. Med visualisering som verktyg blir processer greppbara för alla vilket bidrar till att skapa långsiktigt välmående och lönsamma organisationer.

Ta vara på möjligheterna!

ON DEMAND

Vi hjälper våra kunder att orka hela vägen genom avlastning i det löpande kommunikationsarbetet eller genom att tillföra vår expertis i specifika projekt. Strategiverket kan ta ansvar för hela marknadsfunktionen eller avlasta med enstaka konsulter eller team. Ni väljer själva omfattningen på vårt arbete. Ett smart och flexibelt sätt att optimera sin organisation!

Möt framtiden!

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

On Demand: Bomässorna i Sverige

On Demand: KonserthusTerrassen

On Demand: Fast Forward Västerås

ON DEMAND: Chill Out Prosecco

ANLITADE AV